Wielki Cashback!

* Wysokość zwrotu zależy od ceny zakupu produktu
Szczegóły w regulaminie

Najczęstsze pytania

Promocja trwa od 06.11.2023 r. do 31.12.2023 r. lub wcześniejszego wyczerpania Puli Zwrotów.
Zgłoszenia udziału w Promocji przyjmowane są od 06.11.2023 r. do 07.01.2024 r. lub wcześniejszego wyczerpania Puli Zwrotów.
 1. Kup produkt objęty Promocją i zachowaj dowód zakupu (paragon lub fakturę).
 2. W ciągu 7 dni zarejestruj zakup na wielkicashback.pl
  • wypełnij formularz
  • dołącz skan dowodu zakupu
  • dołącz zdjęcie opakowania wraz z wyciętym kodem kreskowym.
 3. Zwrot otrzymasz po weryfikacji zgłoszenia, najpóźniej w ciągu 30 dni. Zwroty wysyłamy przelewem na konta bankowe w bankach mających siedzibę na terenie Polski.
Do osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej lub prowadzących indywidualną działalność gospodarczą jeśli zakup nie ma związku z tą działalnością.
Zdjęcie powinno umożliwić odczytanie kodu kreskowego i pokazywać, że został on wycięty z opakowania stojącego obok kodu.
Zwrot otrzymasz po weryfikacji zgłoszenia najpóźniej w ciągu 30 dni. O przyznaniu Zwrotu i przygotowaniu przelewu powiadomimy Cię e-mailem.
Wejdź na https://wielkicashback.pl/status i podaj Numer Zgłoszenia. Rekomendujemy sprawdzanie statusu po upływie 14 dni od rejestracji.
Zgodnie z regulaminem Promocji dowodem zakupu jest paragon fiskalny lub faktura VAT.
Jako dowód zakupu nie będą uznawane potwierdzenia dokonania płatności (druki KP, potwierdzenia transakcji kartą, potwierdzenia przelewu, etc.), faktury pro forma czy też dokumenty wydania/dostawy towaru.
Najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia zakupu i nie później niż do dnia 07.01.2024 r. Zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zakończenia przyjmowania rejestracji w przypadku wyczerpania puli Zwrotów. Aktualny stan puli Zwrotów wizualizowany jest na stronie wielkicashback.pl.
Nie. Promocja jest ograniczona do wybranych sklepów stacjonarnych i internetowych.
Sprawdź »
Przysługuje Ci jeden Zwrot w każdej kategorii produktowej. Tym samym możesz wziąć udział w Promocji maksymalnie 3 razy, o ile za każdym razem zgłosisz produkt z innej kategorii.
Przysługuje Ci jeden Zwrot w każdej z kategorii produktów promocyjnych. Nie możesz więc otrzymać Zwrotu za zakup 2 golarek, ale zgłaszając zakup golarki, produktu Sonicare i suszarki otrzymasz 3 osobne Zwroty stosownie do kwoty wydanej na zakup każdego z tych produktów.
Koszty zakupu produktu nie sumują się. Możesz otrzymać jeden Zwrot w każdej kategorii.
 1. Jeśli na dowodzie zakupu znajduje się więcej niż jeden Produkt Promocyjny należący do tej samej kategorii wybierz i zarejestruj jeden Produkt do którego chcesz otrzymać Zwrot.

  Przykład: Kupiłeś na jednym dowodzie zakupu golarki męskie w cenie 750 zł oraz 500 zł. Przysługująca Ci kwota Zwrotu wynosi 150 zł jeśli zarejestrujesz droższy produkt lub 100 zł jeśli zarejestrujesz tańszy, pomimo, że suma na dowodzie zakupu wynosi 1250 zł.
 2. Jeśli na jednym dowodzie zakupu masz Produkty Promocyjne z różnych kategorii każdy z tych produktów zarejestruj osobno.

  Przykład: Kupiłeś na jednym dowodzie zakupu golarkę męską w cenie 750 zł i suszarkę w cenie 500 zł, a następnie osobno zarejestrowałeś oba zakupy. Za zakup golarki otrzymasz 150 zł Zwrotu, za zakup suszarki 100 zł.
Kwota Zwrotu zależy od wartości zakupionego produktu i kategorii produktu.
Kategoria Cena zakupu brutto Kwota Zwrotu
Sonicare 1400 zł i więcej 500,00 zł
1200 zł -1399,99 zł 300,00 zł
900,00 - 1199,99 zł 200,00 zł
600,00 - 899,99 zł 100,00 zł
300,00 - 599,99 zł 50,00 zł
Golarki męskie 1000 zł i więcej 200,00 zł
750,00 - 999,99 zł 150,00 zł
400,00 - 749,99 zł 100,00 zł
200,00 - 399,99 zł 50,00 zł
Suszarki 1000,00 zł i więcej 200,00 zł
750,00 - 999,99 zł 150,00 zł
400,00 - 749,99 zł 100,00 zł
200,00 - 399,99 zł 50,00 zł
W Promocji biorą udział produkty Philips z kategorii: golarki do twarzy, suszarki, szczoteczki soniczne Sonicare i irygatory Sonicare.
Pełna lista produktów uczestniczących w Promocji w danej kategorii dostępna jest w liście rozwijanej formularza oraz załączniku nr 2 do Regulaminu.
Nie. Tylko produkty Philips z kategorii: golarki do twarzy, suszarki, szczoteczki soniczne Sonicare, irygatory Sonicare wymienione w regulaminie. Zwróć uwagę, że aby wziąć udział w Promocji trzeba dokonać zakupu za określoną kwotę minimalną (dla golarek i suszarek 200 zł, dla produktów Sonicare 300 zł), a koszty zakupu kilku produktów nie sumują się.
Przez formularz kontaktowy dostępny na https://wielkicashback.pl/kontakt.